четвер, 16 лютого 2017 р.

«КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» – пілотний проект сучасної наукової установиПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ НОВОГО ТИПУ – «КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

В Україні реалізується пілотний проект дослідницького університету нового типу – Київського академічного університету (КАУ) (Kyiv Academic University) як державної наукової установи подвійного підпорядкування НАН України та МОН України.
Створення цього університету триває в межах реформування діяльності НАН України, зокрема посилення інтеграції вітчизняної академічної науки з освітньою сферою, та є практичним кроком у напрямі реалізації права, наданого Академії та її науковим установам (згідно з положеннями нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»), – щодо підготовки магістрів і докторів філософії. Ключовою особливістю КАУ є тісне поєднання освітнього процесу з сучасними науковими дослідженнями. При університеті створюватимуться також науково-навчальні структури (кафедри та центри досліджень) за новітніми науковими напрямами. Далекосяжна мета цього процесу – забезпечити в нашій державі розвиток суспільства й економіки, що базуються на знаннях і, отже, потребують підготовки відповідних спеціалістів із високим рівнем кваліфікації та творчого потенціалу.
КАУ НАН України та МОН України створюється шляхом реорганізації Фізико-технічного навчально-наукового центру (ФТННЦ) НАН України, який встиг позитивно зарекомендувати себе завдяки плідній багаторічній роботі з підготовки висококваліфікованих фахівців для потреб Академії та високотехнологічних галузей національної економіки. КАУ має стати справжнім дослідницьким університетом, навчальний процес у якому організовуватиметься із застосуванням так званої «системи фізтеху», що передбачає активне індивідуальне залучення студентів на ранніх стадіях їхнього навчання до науково-дослідної й інноваційної діяльності. Це, по-перше, гарантуватиме високу конкурентоспроможність випускників університету на ринку праці, наукових і освітніх послуг, по-друге, посилить роботу з високоякісної підготовки докторів філософії в НАН України і, по-третє, сприятиме інтеграції України у світовий науково-освітній простір (зокрема, в Європейський дослідницький простір).
За словами виконувача обов’язків директора ФТННЦ НАН України члена-кореспондента НАН України Олександра Кордюка (Alexander Kordyuk), цей університет було задумано як заклад, який, з одного боку, запозичуватиме найкращий зарубіжний досвід, а, з іншого боку, адаптуватиме його до українських реалій – зі збереженням найкращих національних надбань (йдеться насамперед про наукові традиції, наукові школи) і особливостей дослідницького процесу. Оскільки головним для будь-якої країни є людський ресурс, то на його пошук, відбір і належну підготовку й підтримку і буде спрямована діяльність КАУ.
Більше про новий університет читайте в докладному матеріалі за посиланням:
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx…
Актуальну інформацію про КАУ НАН України та МОН України шукайте на його сайті: http://kau.org.ua/ та Facebook-сторінці: https://www.facebook.com/academuniver
Електронні листи до університету можна надсилати за адресами: info@kau.org.ua, kaftek.kau@gmail.com.