понеділок, 29 січня 2018 р.

Іван Пулюй – життя в ім'я науки та України

“…Нема більшого гонору для інтеліґентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому красшу долю”.

Іван Пулюй

31 січня 2018 року спливає 100 років від дня смерті всесвітньо відомого українського вченого та громадського діяча Івана Пулюя.
У світлі резонансних подій, пов’язаних із вимушеним перезахороненням нашого поета Олександра Олеся, українська наукова громадськість глибоко стурбована подальшою долею могили І. Пулюя на празькому цвинтарі на Мальвазінках, оскільки у 2016 році завершився термін оренди місця під гробівець родини Пулюїв, а ніхто з нащадків ученого не відгукнувся на пропозицію адміністрації цвинтаря продовжити договір оренди до сьогодні.

Він мав п’ятнадцять дочок і синів,
По світу не пустив нікого у свитині,
Отак би й нині незалежній Україні
Бог дав таких новітніх Пулюїв!
Петро Іванов

 Народився Іван Пулюй 2 лютого 1845 року в релігійній греко-католицькій родині у містечку Гримайлові на Тернопільщині. Закінчив Тернопільську гімназію (1865р.), теологічний (1869р.) і філософський (1872р.) факультети Віденського університету. У 1876 році захистив докторську дисертацію та здобув ступінь доктора філософії Страсбурзького університету. Автор близько 50 наукових і науково-популярних праць із фізики та електротехніки українською, німецькою та англійською мовами. Іван Пулюй був дійсним і почесним членом Наукового Товариства імені Т. Шевченка, належав до когорти вчених світової слави, що формували світ двадцятого століття.
Знаменитий фізик і електротехнік Іван Пулюй стояв біля витоків одного із найвизначніших досягнень людства — відкриття„Х”-променів, отримав перші високоякісні світлини з їх застосуванням. Всі експерименти з „Х”-променями вчений проводив з вакуумними трубками власної конструкції. Об’єктом його уваги були також проблеми молекулярної фізики, дослідження властивостей та природи катодних променів.
Одним з улюблених занять Івана Пулюя був переклад релігійних праць із стародавніх мов. Разом з відомим істориком, письменником, етнографом, перекладачем Пантелеймоном Кулішем та широко знаним письменником Іваном Нечуй-Левицьким Іван Пулюй зробив перший переклад українською мовою Нового та Старого Завіту.
Помер видатний вчений та громадсько-культурний дiяч Iван Пулюй 31 сiчня 1918 року у Празi, де i похований.
Життя Івана Пулюя пройшло в основному за межами України. Але помислами і добрими справами він залишався серед свого народу, співпереживав за його долю, підносив його велич. Сьогодні ім’я вченого свiтової слави Iвана Пулюя назавжди повертається iз забуття, як символ iнтелектуальної могутностi українського народу і орiєнтир майбутнiх звершень нашої держави.
Численні зарубіжні публікації свідчать про популярність в Чехії та Австрії імені Івана Пулюя — талановитого й невтомного фізика, електротехніка, педагога, громадського діяча, публіциста й перекладача.
Промовистими е слова професора Вільгельма Формана з його виступу в радіопередачі австрійського радіо, присвяченій 50-річчю від дня смерті Івана Пулюя: «Професор Іван Пулюй був не тільки найвизначнішим фізиком Австро-Угорщини, але він належав до тих, хто у другій половині XIX та на початку XX ст. формував світ».
Національна академія наук України ініціює звернення до Міністра заеордонних справ України вийти з клопотанням перед урядом Чеської республіки щодо включення могили Івана Пулюя в програму адопції могил визначних особистостей цієї країни.
Зважаючи на значний особистий внесок І. Пулюя у розвиток освіти, науки і техніки на теренах Чехії, його могилу можна було б долучити до існуючого проекту адопції могил визначних особистостей Чеської республіки. Зі свого боку науковці України та Чеської Республіки готові надати всю необхідну для реалізації цього проекту інформаційну підтримку.

четвер, 25 січня 2018 р.

Про розподіл бюджетного фінансування НАН України на 2018 рікОстаннім часом співробітниками деяких установ НАН України у засобах масової комунікації поширюється викривлена інформація щодо розподілу базового бюджетного фінансування Академії в 2018 році, висуваються огульні звинувачення на адресу Президії НАН України у нібито відсутності прозорості у цьому процесі.
У зв’язку з цим нагадуємо, що детальна інформація щодо бюджетного фінансування НАН України на 2018 р. була оприлюднена на сайті Академії 9.01.2018 (http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3687 ) та надіслана до всіх установ.    
Розподіл між установами базового фінансування та фінансування цільових програм відділень НАН України, яке сумарно складає 83,1% від загального обсягу фінансування за основною бюджетною програмою, відбувається за поданням відповідних відділень, яке, як правило, розглядається на засіданні Бюро відділення. При розподілі обсягів базового бюджетного фінансування між установами кожним відділенням береться до уваги не тільки кількісний та якісний склад або штатний розпис установи та особливості утримання приміщень і територій (комунальні платежі, оплата енергоносіїв тощо), а й “собівартість” наукових досліджень (наявність експериментальної бази, парку наукових приладів, необхідність використання витратних матеріалів та хімреактивів тощо).
Відповідно до поданих відділеннями НАН України пропозицій усім установам Академії було виділено їх обсяги фінансування на 2018 рік за бюджетною програмою «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек» (КПКВК 6541030). Кошти за січень місяць кожній бюджетній установі НАН України було доведено 12.01.2018. 
 На жаль, виділених за зазначеною бюджетною програмою коштів не достатньо для забезпечення роботи наукових установ у режимі повної зайнятості, оскільки з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата встановлена у розмірі 3723 грн. (+16,3 %) і I розряд ЄТС – 1762 грн. (+10,125 %). Враховуючи зазначене, Президія НАН України спільно з ЦК профспілки працівників НАН України обґрунтовували збільшення видатків за КПКВК 6541030 на необхідний фонд оплати праці у режимі повної зайнятості на 270,972 млн. грн. перед другим читанням Держбюджету на 2018 рік. Ця пропозиція була підтримана Комітетом Верховної Ради з питань науки і освіти. Проте вона не була врахована народними депутатами під час остаточного голосування.
Отже, за нинішнього обсягу фінансування за КПКВК 6541030 вийти на режим повної зайнятості по всіх установах Академії неможливо (виняток становлять лише ті установи, які у 2015-2017 рр. суттєво оптимізували свою структуру і штати працівників та за рахунок позабюджетних доходів можуть істотно покращити ситуацію з фінансуванням своєї діяльності).
Певною мірою ситуацію з фінансуванням установ може покращити започаткування бюджетної програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230), на яку передбачено 500 млн. грн.
Відповідно до бюджетного запиту НАН України на 2018 рік, узгодженого з Міністерством фінансів України, та постанови Президії НАН України від 13.12.2017 № 346 кошти за цією програмою спрямовуватимуться на: адресну підтримку пріоритетних досліджень; виконання на конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень, а також науково-технічних розробок з високим ступенем готовності, в тому числі в інтересах національної безпеки та оборони; придбання новітнього та модернізацію існуючого унікального наукового обладнання; виявлення та утвердження в науковому середовищі молодих талановитих дослідників; подальшу інтеграцію вітчизняного наукового потенціалу у світовий науковий простір.
Розподіл обсягів фінансування за цією бюджетною програмою буде визначено окремим рішенням Президії НАН України після затвердження Кабінетом Міністрів України відповідного порядку використання бюджетних коштів та паспорту бюджетної програми. На сьогодні проект зазначеного порядку використання коштів Академією вже розроблено та листом від 15.01.2018 №9з/45-6 надіслано на розгляд Міністерству фінансів України.
Відповідно до лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування, доведеної Міністерством фінансів України (лист від 20.12.2017 № 04130-17-9/35910), фінансування за новою бюджетною програмою НАН України КПКВК 6541230 буде розпочато лише у липні 2018 року. Тому Академія звернулася до Першого віце-прем’єр-міністра України С.І. Кубіва (лист від 22.12.2017 № 9з/2095-1) та Міністерства фінансів України (лист  від 27.12.2017 № 9з/2117-6) з обґрунтованим клопотанням про наближення видатків за бюджетною програмою КПКВК 6541230 на початок ІІ-го кварталу 2018 року.
Підготовка пропозицій щодо адресної підтримки у 2018 році пріоритетних досліджень в наукових установах НАН України буде здійснюватися секціями і відділеннями Академії. При цьому буде враховано результати оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, затвердженою постановою Президії НАН України  від 15.03.2017 № 75, та заходи, вжиті в процесі оптимізації мережі та внутрішньої структури установ відповідно до постанови Президії НАН України від 20.01.2016 № 11.
Слід звернути увагу на те, що протягом останніх років разом із скороченням загального фінансування Академії суттєво зменшувалися й видатки за бюджетною програмою, в межах якої фінансується діяльність Президії НАН України. Принагідно зазначимо, що з метою запобігання “конфлікту інтересів” фінансування центральних органів управління головних розпорядників бюджетних коштів, в тому числі Президії НАН України, здійснюється за окремою бюджетною програмою.
Так, у 2015 році обсяги фінансування за цією програмою зазнали скорочення порівняно з 2014 роком  на 17,2%, а видатки на заробітну плату з нарахуваннями зменшились на 19,5% (за бюджетною програмою, за якою фінансуються наукові установи Академії, зменшення було відповідно 5,7% та 10,0%). У 2017 році вперше за останні три роки обсяг фінансування Президії НАН України збільшився на 24,5% відносно минулорічних показників, а наукових установ НАН України – на 30,8%.
Збільшення обсягів фінансування Президії НАН України у 2018 році пов’язане, насамперед із прийнятим Урядом рішенням про відзначення на державному рівні 100-річчя Національної академії наук України. При цьому відсоток збільшення фонду оплати праці працівників апарату Президії НАН України практично відповідає відсотку збільшення обсягу базового фінансування наукових установ за основною бюджетною програмою Академії (КПКВК 6541030).
Підкреслимо, що робота в напрямі збільшення фінансування Академії в 2018 році, безумовно, буде продовжуватись. Для цього Президія НАН України буде звертатися до Міністерства фінансів, Кабінету Міністрів, Верховної Ради України щодо збільшення обсягів фінансування Академії у 2018 році.
Закликаємо тих, хто затято критикує керівництво Академії, вдумливо розібратися у ситуації і не вдаватися до деструктивних дій, а тим більше спроб «силового» вирішення цього дуже складного і болючого питання.    
Сподіваємося, що наявні труднощі мають тимчасовий характер і спільними зусиллями ми зможемо добитися значного покращення фінансового становища Академії. 

середа, 10 січня 2018 р.

Про фінансування НАН України у 2018 роціЗаконом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» обсяг фінансування Академії за рахунок коштів загального фонду держбюджету передбачений у сумі 3 млрд. 758,6 млн.грн., що на 1 млрд. 39,8 млн.грн., або на 38,2% більше за показник 2017 року.
Таке суттєве зростання обсягу бюджетних асигнувань пов’язане, насамперед, із започаткуванням нової бюджетної програми НАН України за КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень», на яку передбачено 500,0 млн.грн., та із рішенням Уряду про суттєве збільшення  (на 161,0 млн.грн.) видатків за бюджетною програмою «Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України» (КПКВК 6541100), що пов’язане з цільовими видатками, які будуть спрямовані на розвиток створеної на базі Лікарні для вчених НАН України Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій НАН України».
Відповідно до бюджетного запиту НАН України на 2018 рік, узгодженого з Міністерством фінансів України, та постанови Президії НАН України від 13.12.2017 № 346 основними напрямами використання коштів за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230) було визначено:
адресну підтримку пріоритетних досліджень, у тому числі з урахуванням результатів оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів, затвердженою постановою Президії НАН України від 15.03.2017 № 75, та рейтингування установ, яке проведене відділеннями на виконання постанови Президії НАН України від 20.01.2016 № 11;
виконання на конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень, а також науково-технічних розробок з високим ступенем готовності, в тому числі в інтересах національної безпеки та оборони;
придбання новітнього та модернізацію існуючого унікального наукового обладнання;
виявлення та утвердження в науковому середовищі молодих талановитих дослідників, надання підтримки їх творчому зростанню;
подальшу інтеграцію вітчизняного наукового потенціалу у світовий науковий простір шляхом проведення спільних досліджень і розробок з міжнародними науковими організаціями та забезпечення участі вітчизняних дослідників у міжнародних наукових заходах.
Слід зазначити, що відповідно до лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування, доведеної Міністерством фінансів України (лист від 20.12.2017 № 04130-17-9/35910), фінансування за новою бюджетною програмою НАН України КПКВК 6541230 буде розпочато лише у липні 2018 року. Крім того, фінансування за цією бюджетною програмою, відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 16.12.2017 № 50691/0/1-17, буде розпочато лише після затвердження Урядом відповідного порядку використання коштів та паспорту цієї бюджетної програми. На сьогодні проект зазначеного порядку використання коштів Академією вже розроблено та найближчим часом буде подано на узгодження до відповідних міністерств.
Крім того, Академія звернулася до Першого віце-прем’єр-міністра України С.І. Кубіва (лист від 22.12.2017 №9з/2095-1) та Міністерства фінансів України (лист  від 27.12.2017 №9з/2117-6) з обґрунтованим клопотанням про наближення видатків за бюджетною програмою КПКВК 6541230 на початок ІІ-го кварталу 2018 року.
Водночас, за основною бюджетною програмою Академії, за якою здійснюється фінансування статутної діяльності її установ, а саме «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек» (КПКВК 6541030) обсяги фінансування на 2018 рік визначені у сумі 2 млрд. 881,727 млн.грн., що на 354,911 млн.грн., або на 14,0% більше за обсяги минулого року. Це збільшення включає і окремі цільові видатки на фінансування великих інфраструктурних проектів Академії, які не були передбачені у 2017 році. Зокрема, передбачено додаткові цільові видатки Національному науковому центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України для забезпечення експлуатаційних витрат нової ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів» (45,7 млн.грн.) та Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України для реконструкції гідротехнічних споруд, відновлення гідрологічного стану та проведення благоустрою в пониззі р. Кам’янка (75,0 млн.грн.).
Таким чином, без урахування зазначених цільових видатків збільшення обсягів фінансування у 2018 році за основною бюджетною програмою Академії КПКВК 6541030 становить 234,2 млн.грн., або 9,3%. Згідно з розрахунками, у 2018 році обсяги базового фінансування установ Академії за цією бюджетною програмою будуть підвищені у середньому на 11,88% відносно показників 2017 року.
Питання щодо бюджетного фінансування НАН України у 2018 році було розглянуто на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року і за наслідками цього розгляду прийнято постанову Президії НАН України від 13.12.2017 №346 «Про фінансування діяльності НАН України у 2018 році».

09.01.2018