пʼятниця, 2 жовтня 2015 р.

Засідання Координаційної Ради ТБР «Західне Полісся»

      24 – 25 вересня 2015 р. у с. Уршулін (Люблінське воєводство, Польща) на території Полєского парку народовего відбулося ІІІ засідання Координаційної ради транскордонного Білорусько-Польсько-Українського біосферного резервату ЮНЕСКО «Західне Полісся» (далі – ТБР «Західне Полісся») відповідно до умов Угоди між Урядом України, Урядом Республіки Білорусь та Урядом Республіки Польща про створення ТБР «Західне Полісся», підписаної 28 жовтня 2011 р. у м. Києві та затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. № 621, та на виконання рішення ІІ заасідання Координаційної ради від 14.11.2014 р.
   У роботі засідання прийняли участь делегації Білорусі, Польщі та України. Головувала на засіданні польська сторона.
   На засіданні були заслухані звіти голів і представників делегацій про стан реалізації рішень, прийнятих на другому засіданні Координаційної ради ТБР «Західне Полісся». Відзначено, що основні завдання, передбачені протоколом ІІ засідання, успішно виконані, однак, деякі з них, зокрема,  які стосуються обміну базами даних щодо кандидатів (або об'єктів) Смарагдової мережі та Natura 2000 у межах ТБР «Західне Полісся», поки що знаходяться в стадії виконання.
    Члени української делегації директор Шацького національного парку В.В. Захарко та завідувач Шацької міжвідомчої науково-дослідної екологічної лабораторії Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка, представник Національного комітету України з програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» В.В. Кошовий надали детальну інформацію про останні напрацювання науковців України з проблеми адаптації технологій і систем управління природоохоронними територіями для забезпечення їх сталого розвитку в умовах інтенсифікації впливу кліматичних змін та антропогенних навантажень, зокрема  про результати дослідної експлуатації створеної інформаційно – аналітичної системи як механізму адаптивного управління територією біорезервату “Шацький”, до складу якої входить системи комплексного (наземного і космічного) екологічного моніторингу та спеціалізована еколого-орієнтована геоінформаційна система з базою геоданих як інструмент для накопичення, збереження та просторово-часового аналізу даних з метою підготовки управлінських рішень.
У процесі дискусій визначені сфери діяльності та затверджені склади робочих груп «З проведення наукових досліджень» та «З розробки пріоритетних напрямків співпраці у рамках транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» та організації їх функціонування».
Члени польської делегації проф. Радослав Добровольскі - представник Польського Національного комітету з програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», та директор Полєського п
арку народовего пан Ярослав Шиманскі детально розказали про вихідні положення потенційного проекту промоції ТБР «Західне Полісся», запропонованого польською стороною і винесеного на розгляд Комітету з реалізації програми  транскордонного співробітництва Люблінського воєводства (Польща), Волинської, Львівської (Україна) та Брестської (Білорусь) областей на 2014-2020 роки. Була надана також детальна інформація з інших питань, які включають розгляд логотипу (підтримана його остання редакція), проекту веб-сайту та процедури його функціонування, можливих джерел фінансування ТБР «Західне Полісся».
    Член білоруської делегації М.А. Лукашук – директор місцевого екологіч
ного фонду «Заказники Брестской области» надав пропозиції білоруської сторони щодо Пріоритетних напрямків співробітництва, зокрема щодо створення бази даних основних характеристик ТБР «Західне Полісся», щодо оцінки ролі долини ріки Західний Буг як унікального природно-¬міграційного коридору біорізноманіття в межах Білорусі, Польщі і України, щодо разроблення програми, регламенту і створення локальної мережі комплексного моніторингу екосистем ТБР «Західне Полісся» для оцінювання стану, виявлення і зниження ступеня прояву загроз природним екосистемам і біорізноманіттю тощо. За результатами обговорення доповідей і загальної дискусії члени делегацій погодили основні заходи для включення їх до плану діяльності ТБР «Західне полісся» на наступний період.