вівторок, 14 червня 2016 р.

XІІІ Міжнародна конференція-виставка «КОРОЗІЯ–2016»У Львові завершила роботу чергова XІІІ Міжнародна конференція-
 виставка «Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів — Корозія-2016».

Відкрив захід президент Української асоціації корозіоністів (УАК), голова програмного конференції, член-кореспондент НАНУ Василь Іванович Похмурський. У вступному слові він наголосив на важливості заходу, що має європейське значення і свідчить про високий рівень вітчизняної науки в очах європейської спільноти.


            Попередні 12 конференцій, що традиційно проводили також у Львові протягом 1992–2014 рр., є свідченням  значної зацікавленості до цієї тематики спеціалістів не тільки з України, а й із Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі, Португалії, Росії, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Хорватії, Японії тощо. Понад 1200 доповідей, 20 томів спецвипусків Міжнародного науково-технічного журналу “Фізико-хімічна механіка матеріалів" – «Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів» – доробок минулих конференцій. Багато науково-технічних розробок, що їх демонстрували фахівці на цих заходах, знайшли застосування у вітчизняній промисловості.

            З вітальним словом виступив голова Західного наукового центру НАН України та МОН України, член Президії НАНУ, академік НАН України Зіновій Теодорович НАЗАРЧУК, «Особлива увага світової наукової спільноти привернена сьогодні до проблеми підвищення ресурсу і термінів експлуатації, а також до запобігання передчасному непрогнозованому руйнуванню відповідальних споруд і металоконструкцій» – відзначив академік. І додав, що зусилля Академії докладається до включення у програму «Горизонт-2020» цілого розділу присвяченого ресурсним матеріалам, що є важливим показником необхідності вивчення проблем корозії, як одного із головних чинників руйнування металу, чому власне й присвячена ця конфереція, і що свідчить про її важливість не лише для вітчизняної, а й для європейської і світової наукової спільноти.
    У роботі XІІІ Міжнародної конференції-виставки «Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів — Корозія-2016» візяли участь представники наукових установ, комерційних фірм та промислових підприємств Німеччини, України, Польщі, Іспанії, Португалії, Угорщини, Казахстану тощо.


Докладна ПРОГРАМА конференції

за посиланням:понеділок, 13 червня 2016 р.

«КОРОЗІЯ–2016» 14-16 червня 2016 р., у Львові

ХІІІ Міжнародна конференція 
з проблем корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів
«КОРОЗІЯ–2016»
14-16 червня  2016 р., у Львові


Із 14 по 16 червня у Львові відбудеться чергова XІІІ Міжнародна конференція-виставка «Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів — Корозія-2016». Організовує захід низка наукових організацій під егідою Української асоціації корозіоністів (УАК), яку очолює член-кореспондент НАНУ Василь Іванович Похмурський – голова оргкомітету конференції, президент УАК.
Попередні подібні конференції-виставки, що традиційно проводили також у Львові протягом 1992–2014 рр., є свідченням  значної зацікавленості до цієї тематики спеціалістів не тільки з України, а й із Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі, Португалії, Росії, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Хорватії, Японії тощо. Багато науково-технічних розробок, що їх демонстрували фахівці на цих виставках, знайшли застосування у вітчизняній промисловості.
Українська асоціація корозіоністів заснована в 1992 р. та є добровільним самоврядним об'єднанням як окремих фахівців, так і організацій, що працюють у галузях захисту від корозії. На сьогодні асоціація об¢єднує майже 50 науково-дослідних установ, організацій та підприємств і понад 100 індивідуальних членів.
 Основні напрями діяльності асоціації – науково-дослідні розробки сучасних методів протикорозійного за­хисту, підвищення надійності та довговічності машин і споруд, створення та випуск дослідних партій матеріалів та підготовка технічної до­кументації для їх серійного виробництва, впровадження нових технологічних проце­сів, приладів і апаратури, підготовка нормативних документів. Окрім того, спеціалісти – члени асоціації – проводять експертизи з визначення корозійної та корозійно-меха­нічної стійкості обладнання на різних стадіях його виготовлення та експлуатації і залишкового ресурсу об`єктів, готують пропозиції до державних органів для отримання від них замовлень, фінансування пріоритетних напрямів і розробок у галузі протикорозійного захисту металу, організовують їхнє виконання.
       Одним із пріоритетних напрямів діяльності асоціації є проведення науково-технічних конференцій, виставок, лекцій, семінарів, конкурсів, консультацій для підприємств і спеціалістів, видання періодичної та спеціальної літератури, а також надання науково-методичної, економічної інформації та практичної допомоги у впровадженні передових розробок вітчизняних науковців у галузі протикорозійного захисту металоконструкцій, у рекламі та сервісі, продажу ліцензій тощо.
Українська асоціація корозіоністів провела 11 міжнародних конференцій-виставок із проблем корозії та протикорозійного захисту матеріалів й низку тематичних конференцій та семінарів. Асоціація підготувала необхідні матеріали та забезпечила включення України до Міжнародної корозійної ради (ІСС), Європейської корозійної федерації (EFC), Міжнародного електрохімічного товариства (ISE), підготувала та подала до державних органів концепцію протикорозійного захисту металофонду України.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ::
  • фундаментальні аспекти корозії та корозійно-механічного руйнування;
  • проблеми водневої та газової корозії;
  • нові тенденції у розробленні  корозієтривких матеріалів і створенні за їхньою допомогою газотермічних, гальванічних та інших захисних покриттів;
  • сучасні напрями розвитку інгібіторного, біоцидного й електрохімічного захисту;
  • методи досліджень і корозійний контроль;
  • шляхи впровадження новітніх методів протикорозійного захисту обладнання нафтогазової промисловості, енергетичного та хімічного обладнання.
Окремими пунктами на обговорення будуть винесені питання про вплив  ко­ро­зії на безпеку довкілля та проблеми підго­тов­ки спе­ці­а­ліс­тів-ко­ро­зі­о­ніс­тів.
У роботі XІІ конференції-виставки «Корозія-2016» візьмуть участь представники наукових установ, комерційних фірм та промислових підприємств Німеччини, Австралії, України, Польщі, Мексики, Литви, Білорусі тощо.

ПРОГРАМАНА САЙТІ: http://www.ipm.lviv.ua/corrosion2016/PROGRAM_2016.pdf