пʼятницю, 19 червня 2015 р.

Розвиток наукової сфери в Україні.Бачення президентів

18 червня 2015 року відбулася зустріч провідних науковців з Президентом України П.Порошенком. На зустрічі були присутні президент Національної академії наук України академік Б.Є. Патон, перші віце-президенти НАН України академіки В.П. Горбулін та А.Г. Наумовець, віце-президенти НАН України академіки В.Г. Кошечко, С.І. Пирожков, А.Г. Загородній, головний учений секретар НАН України академік В.Л. Богданов та інші члени Академії.
Учасники заходу обговорили проблеми та перспективи розвитку наукової сфери в Україні. Так, Президент України П. Порошенко підкреслив, що Україна покладає великі надії на науку, а невикористання наукового потенціалу призводить до технологічного відставання нашої держави від розвинених країн. Особливу увагу Глава держави звернув на забезпечення ефективних механізмів впровадження прогресивних розробок і технологій. «Через неврахування інтелектуальної власності вартість промислових підприємств України занижена на 50-80%», – зауважив П. Порошенко.
Велике значення для майбутнього розвитку науки в Україні має розробка та прийняття Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність». «Необхідно удосконалити механізм формування державного замовлення на розроблення новітніх технологій, посилити державний нагляд і громадський контроль за проведенням наукових та науково-технічних розробок, що здійснюються за бюджетні кошти, створити систему оцінки науково-технічного та інноваційного рівня наукового та технологічного продукту на основі методів і критеріїв, які вже зараз застосовуються у ЄС», – сказав П. Порошенко.
У своєму виступі Президент України звернув увагу на необхідності залучення молоді до наукової сфери, в тому числі і за допомогою стимулювання науковими преміями та нагородами. На думку, Глави держави, процедура їх присвоєння вимагає удосконалення. Також П. Порошенко повідомив про затвердження нового персонального складу Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.
Президент Національної академії наук України академік Б.Є. Патон зазначив, що наукове забезпечення економічного, соціального та культурного розвитку України було і залишається одним з головних пріоритетів діяльності Національної академії наук. Великий обсяг розробок виконується в інтересах вітчизняної ядерно-енергетичної, ракетно-космічної галузі, літакобудування, забезпечення енергоефективності та енергозаощадження, продовольчої безпеки України, у сфері охорони здоров’я і медицини тощо.
Академік НАН України Б.Є. Патон підкреслив здатність учених Академії спрямовувати зусилля на вирішення найгостріших проблем, що постають перед державою. Прикладом цього слугують створені в стислі строки розробки для використання в зоні АТО. Також з 2015 року в межах загального фінансування Академією започатковано цільову наукову програму з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави. Вже розпочато виконання відібраних за конкурсом найбільш перспективних проектів.
Серед найважливіших напрямів діяльності Академії академік НАН України Б.Є. Патон назвав активне впровадження наукових розробок та посилення науково-експертного супроводу процесу вироблення та реалізації державної політики.
Окрему увагу президент НАН України звернув на підготовлену нову редакцію Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Б.Патон наголосив, що це – ключовий документ в галузі науки і техніки, і тому вкрай необхідно, щоб такі важливі документи готувалися у тісній співпраці Міністерства освіти і науки та Академії.
Академік НАН України Б.Є.Патон підкреслив, що подальший розвиток науки потребує кардинальних заходів на державному рівні для піднесення престижності наукової діяльності, залучення до неї талановитої молоді, поліпшення соціального захисту науковців. Водночас необхідно рішуче застерегти від руйнівних для всієї вітчизняної науки необґрунтованих реорганізацій, від так званих «псевдореформ».

Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України