четвер, 16 лютого 2017 р.

«КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» – пілотний проект сучасної наукової установиПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ НОВОГО ТИПУ – «КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

В Україні реалізується пілотний проект дослідницького університету нового типу – Київського академічного університету (КАУ) (Kyiv Academic University) як державної наукової установи подвійного підпорядкування НАН України та МОН України.
Створення цього університету триває в межах реформування діяльності НАН України, зокрема посилення інтеграції вітчизняної академічної науки з освітньою сферою, та є практичним кроком у напрямі реалізації права, наданого Академії та її науковим установам (згідно з положеннями нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»), – щодо підготовки магістрів і докторів філософії. Ключовою особливістю КАУ є тісне поєднання освітнього процесу з сучасними науковими дослідженнями. При університеті створюватимуться також науково-навчальні структури (кафедри та центри досліджень) за новітніми науковими напрямами. Далекосяжна мета цього процесу – забезпечити в нашій державі розвиток суспільства й економіки, що базуються на знаннях і, отже, потребують підготовки відповідних спеціалістів із високим рівнем кваліфікації та творчого потенціалу.
КАУ НАН України та МОН України створюється шляхом реорганізації Фізико-технічного навчально-наукового центру (ФТННЦ) НАН України, який встиг позитивно зарекомендувати себе завдяки плідній багаторічній роботі з підготовки висококваліфікованих фахівців для потреб Академії та високотехнологічних галузей національної економіки. КАУ має стати справжнім дослідницьким університетом, навчальний процес у якому організовуватиметься із застосуванням так званої «системи фізтеху», що передбачає активне індивідуальне залучення студентів на ранніх стадіях їхнього навчання до науково-дослідної й інноваційної діяльності. Це, по-перше, гарантуватиме високу конкурентоспроможність випускників університету на ринку праці, наукових і освітніх послуг, по-друге, посилить роботу з високоякісної підготовки докторів філософії в НАН України і, по-третє, сприятиме інтеграції України у світовий науково-освітній простір (зокрема, в Європейський дослідницький простір).
За словами виконувача обов’язків директора ФТННЦ НАН України члена-кореспондента НАН України Олександра Кордюка (Alexander Kordyuk), цей університет було задумано як заклад, який, з одного боку, запозичуватиме найкращий зарубіжний досвід, а, з іншого боку, адаптуватиме його до українських реалій – зі збереженням найкращих національних надбань (йдеться насамперед про наукові традиції, наукові школи) і особливостей дослідницького процесу. Оскільки головним для будь-якої країни є людський ресурс, то на його пошук, відбір і належну підготовку й підтримку і буде спрямована діяльність КАУ.
Більше про новий університет читайте в докладному матеріалі за посиланням:
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx…
Актуальну інформацію про КАУ НАН України та МОН України шукайте на його сайті: http://kau.org.ua/ та Facebook-сторінці: https://www.facebook.com/academuniver
Електронні листи до університету можна надсилати за адресами: info@kau.org.ua, kaftek.kau@gmail.com.

четвер, 2 лютого 2017 р.

Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень

 
 
Зважаючи на зміни в законодавчих нормах щодо присудження наукових звань, Clarivate Analytics, власник Web of Science, що індексує понад 180000 найкращих світових видань для 12700 з яких розраховується показник імпакт фактор, проведе в Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка 7 лютого 2017 року об 11:00  науково-методичний семінар “Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень та навчання. (Web of Science Core Collection, Journal Citation Report, EndNote, ResearcherID)”
 
Якісні наукові дослідження починаються з глибокого опрацювання наукової літератури відповідного профілю. Зважаючи на існування більше 100 000 наукових журналів в світі, і нерівномірність розподілу значущих публікацій за виданнями для пошуку літератури варто використовувати базу даних Web of Science (Thomson Reuters), яка є найстарішою наукометричною базою даних, заснованою Юджином Гарфілдом, фундатором ISI (Institute of scientific information, 1960 рік). До неї вже більше 50 років ретельно заносять усі бібліографічні відомості по кращим виданням, що забезпечує коректне індексування майже 13000 видань в трьох тематичних індексах з природничих наук SCIE, з соціальних – SSCI та гуманітарних AHCI і більше 5000 видань в політематичному індексі ESCI. Платформа  Web of Science дає можливість науковцю знайти не лише актуальну і перевірену інформацію за темою дослідження, а також потенційних співвиконавців з інших країн, установи партнери та визначитися з можливими джерелами фінансування.
Повна індексація усіх переліків літератури усіх видань колекції (більше 1 млрд. записів), створює можливості точних наукометричних оцінок і прогнозу розвитку певної наукової галузі та установи.
На семінарі буде розглянуто:
Робота з платформою Web of Science пошук, аналіз, збереження наукової інформації, оцінка тематик робіт та можливі джерела фінансування.
Аналіз і підбір видань в Journal Citation Report (impact factor і інші показники журналів). Зважаючи на вимоги до опублікування результатів дисертаційних робіт і появу великої кількості хижацьких видань, науковці мають уважно ставитися до добору видання для публікації власних досліджень.
Безкоштовний референс менеджер EndNote base що дозволяє створити базу публікацій за темою дослідження, і суттєво полегшує оформлення статей за форматом певного видання, і нещодавно створену функцію EndNote Match, яка значно скорочує час підбору видання для публікації.
ResearcherID - ідентифікатор науковця, який дозволяє автору представити власні здобутки, порівняти їх з світовими аналогами і представити українські видання та науково-дослідні установи науковій спільноті. H-index
Orcid – онлайн CV науковця, тощо.
Окремий блок присвячено академічному письму.