пʼятниця, 17 жовтня 2014 р.

Завершив роботу інформаційно-комунікативний захід «Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України»Міністерством освіти і науки України разом з Національною академією наук України 14-16 жовтня 2014 року у Виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» було проведено інформаційно-комунікативний захід «Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України».
У рамках заходу були представлені зразки продукції для оборонно-промислового комплексу, завершені проекти, що готові до впровадження у виробництво, та перспективні дослідно-конструкторські роботи за тематичними напрямами: високоточна зброя, індивідуальний захист, прилади та системи інфрачервоного діапазону, високоточне позиціонування цілей та об'єктів. Відбулася дискусія науковців та виробників щодо комплексного забезпечення потреб Збройних Сил України.
В інформаційно-комунікативному заході взяло участь близько 250 учасників: військові експерти, провідні вчені наукових установ та вищих навчальних закладів, інженери та конструктори державних підприємств, представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національних академій наук, установ та організацій оборонно-промислового комплексу, неурядових організацій, а також представники бізнесових кіл. 
На загальній дискусійній панелі були обговорені проблеми науково-технологічного забезпечення обороноздатності України, перспективних  напрямів розвитку технологій та техніки військового призначення, інструментів державної підтримки підприємств ОПК України в підвищенні їх науково-технологічного рівня.
Дискусійну панель вів Міністр освіти і науки України  Квіт С.М.. У виступах Наумовця А.Г. віце-президента НАН України; Комісаренка С.В. директора Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України; Уруського О.С.  заступника генерального директора Державного концерну «Укроборонпром»; Стельмах Н.Г. координатора Фонду "Крила Фенікса"; Тімченка В.М. голови Товариства сприяння обороні України; Ільченка М.Ю. проректора з наукової роботи НТУ «КПІ»; Товажнянського  Л.Л. ректора НТУ «ХПІ» були представлені  результати провідних наукових установ та ВНЗ в сфері оборони та безпеки, підняті проблемні питання науково-технологічного забезпечення ОПК, зокрема, необхідність поліпшення законодавчих умов та стимулів для створення та впровадження нових технологій та техніки військового призначення.
У рамках заходу результативно працювали тематичні секції.
Актуальність проблем, про які йшлося на засіданні секції «Нові технології і матеріали для сучасного військового озброєння, техніки та системи захисту території і об’єктів», обумовлена подіями які відбуваються на сході нашої держави, в зоні проведення АТО. Роботу секції вів Уруський Олег Семенович, заступник гендиректора Державного концерну «Укроборонпром».
Були розглянуті питання щодо створення та використання безпілотних авіаційних систем спеціального призначення, нових керамічних матеріалів з високим опором проникнення для захисту особового складу і військової техніки, нових матеріалів у створенні високоенергоємних і потужних акумуляторів та гібридних суперконденсаторів для озброєння та військової техніки.
Про результати наукових розробок доповіли представники вузівської, академічної та заводської науки, зокрема, Гайдачук О.В., проректор з наукової роботи Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Харченко В.П.  проректор з наукової роботи Національного авіаційного унівеститету, Богданов О.К. заступник генерального конструктора ДП «Антонов, Маслов В.П.  завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Товажнянський Л.Л.. ректор НТУ “ХПІ”  та інші.
За результатами обговорення проблем науково-технологічного забезпечення обороноздатності України учасниками заходу внесені пропозиції до рекомендацій  щодо розвитку і підвищення науково-технічного та технологічного потенціалу оборонної промисловості України, в тому числі за державної підтримки та інтегрування до програм оборонно-промислової кооперації з іншими країнами. Також була акцентована увага на необхідності, вже сьогодні, вченим приступити до нових розробок, результати яких можуть допомогти українській армії найближчим часом.
Участь у заході взяв і наш Фізико-механічний інститут ім Г.В. Карпенка. Під час огляду експозиції А.Г. Наумовець звернув увагу представників оборонного відомства на розробки інституту у галузі вібродіагностики та відновлення деталей для потреб бронетехніки.
За активну участь в інформаційно-комунікативному заході «Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України» Фізико-механічний інститут ім Г.В. Карпенка нагороджено Дипломом.
Під час роботи секції «Нові технології для військової медицини» відбулась цікава та корисна дискусія. Модератором секції був визнаний науковець – академік Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, доктор біологічних наук, професор Комісаренко Сергій Васильович.
На секції було представлено низку науково-технічних розробок, які могли зацікавити потенційних замовників від держави та бізнесу. Представлені розробки мали військове та цивільне призначення.
Так, Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького була представлена вуглецева пов’язка Борисфен, яка є перспективною під час лікування ран та опіків.
Науковцями Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича були представлені біоактивні керамічні композиційні матеріали для відновлення кісткової тканини при пораненнях, травмах, хворобах (біоактивні композити СИНТЕКІСТЬ). За властивостями представлені хірургічні матеріали знаходяться на рівні кращих закордонних аналогів, або перевершують їх, або не мають зарубіжних аналогів. Ефективність матеріалів, які вже розроблені і мають дозвіл на клінічне застосування, доведена сотнями операцій в різних галузях кісткової хірургії. При цьому вартість всіх матеріалів у 8-20 разів менша закордонних аналогів.
Відзначено було і цікаву розробку наукового колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка має медичне призначення у вигляді протиопікового засобу на основі наночастинок меланіну. Дерматотропний препарат дозволяє прискорити загоєння шкіри і слизових оболонок різного ґенезу. Крім того, гоєння відбувається без утворення грубих рубців. На сьогодні, Університет шукає промислових партнерів, зацікавлених у розробці промислових зразків запропонованого дерматотропного засобу.
Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона були представлені апарати високочастотного зварювання живих тканин, зокрема розроблені Інститутом мобільні системи ЕКВЗ-300М і ЕКВЗ-300МДУ та дослідні зразки апаратів конвекційно-інфрачервоної обробки живих тканин (ТПБ-65, ТПБ-65Б, ТПБ-65Авт і ТПБ-65Ак) незамінні для хірургів, що працюють у військово-польових умовах, станцій швидкої допомоги, санітарної авіації. Вказані мобільні апарати отримали найвищу оцінку діючих хірургів, що працювали в умовах бойових дій. Як відзначив доповідач, Інститутом створене виробництво, яке дозволяє повністю задовольнити потреби України в даному виді устаткування.
Колектив вчених Київського національного університету технологій та дизайну представив розроблену ним технологію одержання термостійких шкіряних матеріалів з високими показниками пружно-пластичних і гігієнічних властивостей. Отримані матеріали можуть застосовуватися для індивідуального захисту військовослужбовців.
Під час роботи секції «Інформаційні технології: проблеми передачі та захисту інформації» відомі в Україні фахівці велику увагу  приділили когнітивним технологіям прогнозування, стратегічного планування та проектування майбутнього, засобам і методам інформаційно-психологічного впливу в сетецентричних війнах та проблемам інформаційної безпеки в сучасних інформаційних мережах.
Щодо безпеки "зв’язку як матеріальної основи управління" основна увага була зосереджена на доступності супутникових інформаційних технологій для застосування в зоні АТО та були озвучені цікаві інноваційні пропозиції щодо вирішення завдань захисту інформації в умовах неефективного управління державними ресурсами. На думку експертів, запропоновані  інновації можуть бути втіленими досить швидко, так як в Україні на ринку озброєння та військового спорядження з'явилися нові крупні недержавні замовники. Відомий експерт Юрій Когут звернув увагу присутніх, що неадекватна  реакція суспільства на зміну моделі ринку озброєнь може призвести до більш негативних наслідків, ніж усі разом проблеми передачі та захисту інформації.
У підсумку було зазначено, що в Україні ухвалена Доктрина інформаційної безпеки, існує низка нормативних документів щодо захисту національного інформаційного простору і покладено окремі завдання на відповідні виконавчі органи. Проте, не визначено державний орган, який має забезпечити координацію робіт у сфері інформаційної безпеки. В країні відсутня система забезпечення інформаційної безпеки особи, суспільства і держави та мають місце очевидні проблеми, які потребують державного втручання і правового врегулювання.
 Під час загальної дискусії «Перспективи науково-технологічного забезпечення оборонно-промислового комплексу України» Міністр освіти і науки Сергій Квіт підкреслив важливість проведення форуму та зазначив, що неоголошена війна проти нашої країни потребує проведення таких заходів, що об’єднують всіх розробників, замовників, виробників оборонних технологій разом. За словами Міністра, якраз впровадження нових технологій забезпечує економічний розвиток держави та високий рівень життя населення.
Сергій Квіт також повідомив, що, попри суттєве недофінансування досліджень та відтік професійних кадрів з наукової сфери, хоч Україна і досі залишається в числі країн-лідерів у сфері науки з виробництва сучасного озброєння. Серед підприємств, що займаються удосконаленням наявної та розробкою нової техніки, виробництвом обладнання та устаткуванням озброєння, Сергій Квіт назвав державні підприємства «Буран», АТ «Артем», «Квант», «Прогрес», завод імені Малишева, Конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова, КБ Південне та інші. На думку Міністра, ці підприємства своєю продукцією та технологіями охоплюють усі галузі оборонно-промислового комплексу: виробництво бронетанкової техніки, морської, спеціальної авіатехніки, повітряної оборони, артилерійського та високоточного озброєння. Завдяки цим підприємствам Україна входить до числа постачальників бронетанкової техніки та систем захисту броньованої техніки. Для захисту танків розроблено конкурентоспроможні вітчизняні системи динамічного захисту «Ніж», динамічного активного захисту «Дуплет», комплексного активного захисту «Заслон». Ці системи впроваджено у виробництво, прийнято на озброєння Збройних сил України, також постачаються на експорт. «Це приклад збереження та розвитку науково-технічного потенціалу оборонно-орієнтовних підприємств, тому ми повинні подумати, як збільшити їх кількість», наголосив Міністр освіти і науки.
Як зазначив Сергій Квіт, бойові дії на Донбасі виявили низку проблем оборонно-промислового комплексу. Зокрема, залежність української техніки від іноземних комплектуючих, відсутність замкнутого циклу її виробництва, різні стандарти зброї української, Євросоюзу та НАТО. Серед головних проблемних питань Міністр назвав обмежені можливості бюджету щодо фінансування галузі. Тому необхідно визначити  пріоритетні напрями, де українська галузь конкурентоздатна та забезпечить імпортну незалежність.  Міністр навів приклад того, як Україна сьогодні змушена купувати дорогі безпілотники іноземного виробництва, при тому, що західні постачальники не гарантують супроводу їх експлуатації. «Водночас, маємо низку перспективних вітчизняних розробок, які тут представлені. Але їх досі купують для армії волонтери, тому що вони вважаються «саморобками», оскільки не пройшли відповідної сертифікації. Так, може, нам потрібно концентрувати зусилля, аби швидко довести ці розробки до потрібного рівня для наших збройних сил рівня?», - поставив риторичне запитання Сергій Квіт.
За словами Міністра освіти і науки, важливим кроком у сфері національної безпеки та оборони має стати цільове фінансування програм та наукових проектів для створення й впровадження сучасних технологій.
Сергій Квіт також запевнив учасників заходу, що за результатами обговорення питань заходу Міністерство освіти і науки ініціює розроблення та ухвалення в найкоротші терміни необхідних нормативно-правових актів. «Вже зараз пропоную створити спільним наказом МОН, НАН України та Укроборонпрому міжвідомчу робочу групу для дієвої координації наших зусиль».

пʼятниця, 10 жовтня 2014 р.

ФОРУМ «Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України»

      З 14 до 16 жовтня 2014 року у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» за адресою: вул. Салютна, 2-Б (ст. метро «Нивки») Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки України за участю представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, вищих навчальних закладів, наукових установ, неурядових організацій пройде інформаційно-комунікативний захід «Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України».
     До участі у форумі запрошені провідні вчені наукових установ та вищих навчальних закладів, інженери та конструктори державних підприємств, керівники міністерств, національних академій наук, представники бізнесових кіл, посли та працівники посольств іноземних держав в Україні.
      У відкритті форуму передбачається участь членів Уряду України, представників Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій.
  Основним завданням заходу є визначення потенціалу забезпечення перспективними вітчизняними розробками та технологіями, спрямованими на забезпечення Збройних Сил України сучасним вітчизняним озброєнням, технікою, устаткуванням та обладнанням, необхідним для ефективної оборони країни; виявлення перспективних напрямів наукових досліджень для забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу.
   У рамках заходу планується представлення наявних зразків продукції для оборонно-промислового комплексу, завершених проектів, готових до впровадження у виробництво, та перспективних дослідно-конструкторських робіт за тематичними напрямами: високоточна зброя, індивідуальний захист, прилади та системи інфрачервоного діапазону, високоточне позиціонування цілей та об'єктів тощо, а також проведення наукової дискусії з питань комплексного забезпечення потреб Збройних Сил України
     У рамках ділової програми заходу його учасники зможуть обмінятися практичним досвідом у сфері науково-технічного співробітництва в оборонно-промисловій сфері, обговорити спільні проблеми та нагальні питання,  знайти нових партнерів і клієнтів, закласти фундамент для майбутнього розвитку бізнесу.

ПРОГРАМА ФОРУМУ

Видання "Інноваційні технології & обладнання" 
як учасник Форуму запророшує до участі! 
Чекаємо бажаючих поспілкуватися 
на стенді видання
у виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза"
павільйон №1 з 14 до 16 жовтня 2014 року.
   

середа, 8 жовтня 2014 р.

Український ринок сталевого прокатуУкраїнський ринок сталевого прокату: проблеми, перспективи

Компанія Бізнес-Форум та інформаційне агентство Метал Експерт запрошують представників зацікавлених підприємств і компаній скористатися новою можливістю зустрітися зі своїми українськими партнерами і взявши участь у I конференції «Український ринок сталевого прокату», що відбудеться 15 жовтня у Дніпропетровську (Гранд Готель Україна).
Участь у цьому заході це чудова можливість отримати необхідну інформацію про насущні питання галузі, зустрітися з гравцями ринку і обговорити поточну ситуацію.
Беручи до уваги несприятливий стан економіки країни, який посилюється військовими діями в східній частині України, де сконцентровані як найбільші сталевиробники, так і низка ключових споживачів, можливість обговорити зміни на ринку та шляхи подальшого розвитку, є як ніколи актуальною.
На конференції буде розглянуто наступні питання:
до яких структурних змін ринку призведе поточна криза?
до якого рівня скоротяться споживання і попит?
що дійсно відбувається в споживаючих галузях і чи можно очікувати відновлення попиту?
які дії допоможуть учасникам ринку мінімізувати фінансові втрати?
Також в рамках ділової програми передбачена дискусія - круглий стіл «Український ринок сталевого прокату в короткостроковій перспективі», де обговорюватимуться актуальні питання галузі.
Будемо раді бачити Вас  серед делегатів форуму в Дніпропетровську!

З питань участі звертайтесь:
Уманська Світлана
Спеціаліст відділу з продаж
s.umanskaya@b-forum.ru
+38 056 794 33 94 (вн.205)
+7 499 346 20 40

пʼятниця, 3 жовтня 2014 р.

Cьомий ярмарок-виставка “Львівський товаровиробник”Підтримаймо українське.
Упродовж 5 днів, з 2 до 6 жовтня у Львові відбулась 7-а щорічна виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник». Захід як завжди пройшов у приміщенні Львівського палацу мистецтв, що на вул. Коперника, 17.
На виставці презентовано перший тролейбус марки «Електрон», виготовлений Спільним українсько-німецьким підприємством «Електронтранс» та автобуси виробництва ТзОВ «Компанія ВЕЕМ Металавтопром».
 Перший тролейбус марки «Електрон», виготовлений Спільним українсько-німецьким підприємством «Електронтранс» на виставці-ярмарку «Львівський товаровиробник». 


 Виставка триватиме з 2 до 6 жовтня у Львівському палаці мистецтв (вул Коперника, 17). Це вже 7-а виставка-ярмарок українських виробників у Львові.

Тролейбус Т19101 «Електрон» — це 12-тиметровий, повністю низькопідлоговий міський транспортний засіб підвищеної комфортності, загальною пасажиромісткістю 106 осіб (у тому числі 34 місця для сидіння), який сповна відповідає європейським вимогам перевезення пасажирів.
Для зручності посадки і висадки пасажирів у тролейбусі застосовано пневматичну систему «кнілінг», завдяки якій тролейбус на зупинці громадського транспорту додатково опускається, зменшуючи дорожній просвіт (кліренс). Для осіб з обмеженими можливостями салон тролейбуса обладнаний сигнальними кнопками та відкидним пандусом для заїзду інвалідної коляски на спеціально пристосоване місце з пасками безпеки для їх фіксації під час руху.
Салон тролейбуса обладнаний комфортними та вандалостійкими сидіннями, інформаційними моніторами та табло з біжучим рядком. Система опалення салону – повітряні калорифери. Мікроклімат кабіни водія забезпечується кондиціонером. Управління силовим приводом тролейбуса Т19101 «Електрон» здійснюється транзисторною системою, що передбачає режим рекуперації енергії — повернення струму в енергомережу, забезпечуючи енергоощадність транспортного засобу до 40%.
Як повідомили у прес-центрі ПАТ «Концерн-Електрон», тролейбус розвиває швидкість 70 км/год. Безпеку руху забезпечують електронні системи контролю та керування, система ABS, а також зовнішні і внутрішні камери відеоспостереження та дзеркала зовнішнього огляду з електропідігрівом.
На тролейбусі застосовано комп’ютерне керування (САN-система) всіма пристроями, що дозволяє здійснювати постійну діагностику стану тролейбуса і в експлуатації зменшує витрати часу та коштів при технічних оглядах.
Кузов тролейбуса виготовлений з нержавіючої сталі, зовнішнє облицювання зі склопластику, тобто тролейбус є надійно захищений від корозії.
Перший тролейбус Т19101 «Електрон» виготовлений для міста Львова і буде переданий ЛКП «Львівелектротранс».
Також в рамках виставки-ярмарку нагородження учасників регіонального конкурсу «100 кращих товарів України».
 
Свої подарунки від львівських виробників отримає й малеча – за участь у конкурсі дитячого малюнку «Купуй львівське».
Відтак, під час урочистого відкриття перший заступник міського голови Львова Олег Синютка та Голова Правління ПАТ «Концерн-Електрон» Юрій Бубес звернулися з вітаннями та словами вдячності до львівських виробників. 
Олег Синютка розповів, як розвивається Львів.
«Сьогодні особливі слова пошани до наших виробників, тому що те, що Львів розвивається, що зараз про нього знають не тільки в Україні та Східній Європі, а й у всьому світі, – це, насамперед, їхня заслуга. Коли ти буваєш в інших містах України чи за кордоном і береш в руки якийсь товар, а там написано – «вироблено в Україні», ще й коли знаєш, що у Львові, то розумієш, наскільки велика шана і повага до держави та міста формується завдяки цьому у тих людей, які споживають такий товар.
Сьогодні найважливішою є одна проста річ, на яку ми маємо рік часу, адже за рік сюди прийдуть європейські товари зі своїми технологіями виробництва, якістю, вартістю робочої сили. Ми повинні підготуватися й гідно зустріти європейські товари, стати конкурентопроможними. Потрібно, з одного боку, формувати в людей любов до свого, до виробленого тут, бо воно є кращим, екологічно чистішим, конкурентоздатнішим. З іншого боку, ми повинні підготувати наших людей, наше технологічне обладнання, логістичні та бізнес-процеси до того, що за рік конкуренція на цих теренах буде значно жорсткішою. Європейський Союз, усвідомлюючи навалу нашого східного сусіда і розуміючи всю безпрецедентність військових дій, які розв’язала Росія на сході України, дав нам рік часу, щоб мати можливість виходу на європейські ринки. За цей рік влада, бізнес і просто мешканці повинні об’єднати свої зусилля для того, щоб мати на європейському ринку місце для львівського товаровиробника», – зазначив Олег Синютка.
 Водночас, Юрій Бубес нагадав, що Львів завжди був промисловим центром, тож важливо сьогодні відроджувати те, чим славилось наше місто.
«Я підтримую те, що зараз робиться у Львові та в області. Але не забуваймо, що Львівщина завжди була й промисловим центром. Сьогодні потрібно повернути видобуток вугілля в Червоноградську зону, повернути виробництво електротранспорту, відновити діяльність в інших напрямках. Треба бути не сировинним придатком, а створювати додаткову вартість тут. Тоді будуть податки, бюджет і реформи, щоб наші батьки ще пожили в нормальній Україні.
Якщо колектив хоче і намагається сьогодні захистити свої інтереси, незважаючи на ту складну ситуацію, яка склалась в Україні, то ми зможемо вистояти. Чесно й гордо нести ім’я львів’янина й українця в Європі – це наше покликання. Своєю роботою і продуктом вони сьогодні повинні це показувати. В Європи не все так просто: нас підтримують політично, економічно, медійно, але є ще будні, де ведеться жорстока боротьба на ринках Європи і світу. Треба чітко проводити свою промислову політику. За кожен товар, вироблений на Львівщини, ми повинні аплодувати нашим людям, тому ще це їхня праця, їхній піт», – розповів Юрій Бубес.
Як додала також в.о. начальника управління економіки ЛМР Вікторія Довжик,  виробники сьогодні є основою не лише економіки міста, але й майбутнього економічного розвитку країни.
«Якщо сьогодні з’являються нові фірми, а ті фірми, які є, ризикують і вкладають інвестиції, роблять нові товари, то це означає, що завтра наша економіка буде конкурентоспроможною, фірми зможуть гідно представляти себе не лише на теренах Львова чи України, а й за кордоном, що стає для нас зараз дуже актуальним. Отже, сьогодні ми маємо звертати увагу на потреби й проблеми підприємців, допомагати з боку влади», – зазначила Вікторія Довжик. За її словами, цьогоріч є 61 учасник на самій виставці та 72 учасники на експозиції конкурсу «100 кращих товарів України».
«Нам приємно, що з’являються нові фірми, більше людей знають про виставку, зав’язуються нові ділові контакти. Кожен підприємець, який представить тут свій товар, знайде своїх постійних покупців», – додала Вікторія Довжик.
Мета заходу – підтримка та популяризація місцевого виробника, ознайомлення мешканців і гостей міста з товарами львівських підприємств.
У рамках виставки-ярмарку «Львівський товаровиробник» відбудуться семінари, тренінги, круглі столи, презентації, дегустації тощо.
 

Довідка

Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» створене у 2011 році корпорацією «Електрон» та фірмою «TransTec F&E Vetschau UG» (ФРН).
СП «Електронтранс» – підприємство повномасштабного виробництва, що спеціалізується на проектуванні та виробництві сучасного міського електротранспорту (трамвайні вагони для колій 1000 мм, 1435 мм, 1524 мм,  тролейбуси та електробуси).

Михайло Заліско,
за матеріалами Львівської міської ради: