Чисте повітря, чисте довкілля...

                                                             
Громадська організація із такою назвою нещодавно появилася у  Львові. Поле її діяльності надзвичайно широке. Один із амбіційних проектів – намір встановити агрегати очищення атмосферного повітря на найбільш забруднених перехрестях та вулицях м. Львова.
Розповідає голова правління ГО «Чисте повітря, чисте довкілля – запорука здоров`я нації» Олександр Таряник:
– «Характеризуючи екологічні проблеми, прийнято розглядати їх в контексті ступені негативного впливу діяльності людини на компоненти навколишнього середовища – атмосферу, гідросферу та літосферу. Всі ці компоненти, як стверджують екологи, рівноцінно страждають від негативного пливу людської діяльності.
Разом з тим, зазначені компоненти в той чи інший спосіб впливають на людину. Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) оприлюднила інформацію, що 25% усіх випадків захворювання людини пов`язані з забрудненням довкілля. Встановлено, що домінуюче місце в структурі захворюваності та смертності населення посіли неінфекційні захворювання, передусім хвороби органів дихання, системи кровообігу, злоякісні новоутворення. Доведено, що 50% здоров`я людини визначає спосіб життя. Негативними чинниками є шкідливі звички, неправильне харчування, несприятливі умови життєдіяльності людини. Фахівці-фізіологи стверджують, що основним параметром який впливає на стан здоров`я людини є забрудненість (чистота)  атмосферного повітря.
Екологи визначили, що загальний сучасний рівень техногенного забруднення атмосфери досягає порядку 1 млрд. тонн аерозолів та газових викидів; 300-500 млн. тонн пилу. За минулі 100 років в атмосферу викинуто близько 1,5 млн. тонн арсену, 1 млн. тонн нікелю, 900 тис. тонн чадного газу, 600 тис. тонн цинку, 600 тис. тонн міді. Майже всі ці речовини реагуючи між собою, утворюють нові високотоксичні сполуки, які у великих містах існують у вигляді смогу. Вміст забруднюючих речовин в атмосфері над містом приблизно в 15 разів більший ніж в сільській місцевості і в 150 разів більший ніж над океаном. В індустріально розвинених країнах у відсотковому відношенні джерела забруднення поділяються наступним чином:
1. – транспорт – 59%;
2. – спалювання викопного пального – 28%;
3. -  чорна і кольорова металургія;
4. – інші джерела.
Відомо, що понад 40% оксиду вуглецю, 46% - вуглеводів, близько 30% оксидів азоту від загальної кількості викидів цих речовин в атмосферу припадає на автотранспортні засоби. Окрім того, автотранспорт постачає атмосферу ще й таким канцерогенном, як тетраетил свинець.
Науковці визначили, що у викидах двигунів внутрішнього згоряння міститься понад 100 шкідливих сполук, котрі умовно можна поділити на 6 груп:
·         діоксид вуглецю, водяна пара, водень, кисень;
·         оксид вуглецю;
·         окиси азоту;
·         вуглеводні;
·         альдегіди;
·         сажа.
  Відомо, що при згорянні 1 тонни бензину в атмосферу викидається:
·         оксидів вуглецю - 39,5 кг;
·         вуглеводнів - 34 кг;
·         оксидів азоту - 20 кг;
·         діоксиду сірки – 1,55 кг;
·         альдегідів – 0,93 кг.
При згорянні 1 тонни дизпального в атмосферу викидається:
·         оксидів вуглецю – 21 кг;
·         вуглеводнів – 20 кг;
·         оксидів азоту – 34 кг;
·         альдегідів – 6,8 кг;
·         сажі – 2,0 кг.
Ваговий склад викидів значною мірою залежить від режимів експлуатації та справності систем двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ), а також своєчасного проведення відповідних регулювань систем автомобіля. Як зазначають фахівці окремі несправності автомобілів збільшують кількість шкідливих речовин у викидах:
з карбюраторними двигунами – на 50%;
з  дизельними двигунами – на 20 – 100%;
Крім цього сучасний автомобіль за 10-15 кілометрів свого шляху (протягом 10-15 хвилин їзди) використовує 2500 літрів кисню, це більше кількості повітря, необхідного людині для забезпечення її життєдіяльності протягом однієї доби. Фахівці визначили, що загазованість та запиленість від автошляхів проявляється на відстані 400 метрів від траси,  на такій же віддалі від шляхів з інтенсивним рухом (понад 50 тис. автомобілів на добу) створюється стійка зона хімічного впливу з постійним перебільшенням граничнодопустимої концентрації (ГДК).
Чи не найскладніша екологічна ситуація складається в містах, які в силу історичних обставин мають шильну багатоповерхову забудову, а також розташовані на складному різнорівневому ландшафті.
Безумовно, в таких містах на вулицях з щільною забудовою постійно утворюються автомобільні затори, і ввімкнені двигуни спричиняють забруднення атмосферного повітря. Зазначені екологічні умови стосуються не тільки мешканців поруч розташованих будинків, але й самих водіїв автотранспорту та їх пасажирів. В таких випадках, як кажуть водії, їх засоби пересування та комфорту перетворюються на «газенваген» – так на мові Гете називали газові камери для спалювання людей в концтаборах.
Люди в салоні автомобіля знаходяться під впливом токсичних речовин, які потрапляють в салон автомобіля, автобуса через систему вентиляції та кондиціонування, що в подальшому приводить до зниження імунітету, захворювання на алергію, захворювання на бронхіальну астму і навіть до онкологічних захворювань.
Вуглеводні, що входять до складу вихлопних викидів, потрапляють в салон автомобіля і викликають подразнення слизової оболонки з подальшим розвитком хвороб органів дихання та органів кровообігу.
Як показали дослідження  проведені відповідними фахівцями хімічної лабораторії на перехрестях центральної частини м. Львова перевищення ГДК оксиду вуглецю зафіксовано на 76 перехрестях, перевищення діоксину азоту – на 82, а перевищення оксиду азоту – у двох місцях.
Лікарі-фізіологи стверджують, що ці забруднюючі речовини дуже негативно впливають на серцево-судинну систему і кровообіг і якщо людина постоїть на зупинці біля такого перехрестя бодай 15-20 хвилин, то в неї болітиме голова, можливе запаморочення, прискориння серцебиття. А якщо неподалік таких перехресть знаходиться житло, офіс, готель, кафе, тощо, в яких постійно перебувають люди, то як тоді вони себе почувають?
Отже звичайні екологічні чинники перетворюються не тільки в медичні, але й інші фінансово-економічні аспекти життєдіяльності людей в мегаполісах
Чи можна зарадити цим проблемам? Чи можуть наявні технології очищення повітря в закритих приміщеннях забезпечити якісні параметри  атмосферного повітряного простору?
Одесські винахідники-новатори уже сьогодні, наприклад, впровадили на ТВК «Шувар» (м. Львів) пілотний проект із встановлення установки очищення повітря у триповерховому терміналі із реалізації м`ясо-молочної продукції. Результат цього проекту виявився вдалим, установка фахівцями визнана дієвою.
Також пропонуємо до впровадження  низку технологій і обладнання для утилізації та збиранню метану з полігонів твердих побутових відходів, проект утилізації біогазу з подальшим його використанням для виробництва електро- та теплової енергії на фермах та комплексах із вирощування свиней, великої рогатої худоби та свійської птиці.
Нами розроблена і готова до впровадження технологія очищення банкнот в банківських установах від вірусів, бактерій, інших мікроорганізмів.
Усі пропоновані розробки зареєстровані в Державному реєстрі патентів України і охороняються у відповідності до законодавства України в тому числі, про авторське право та суміжні права.
Запрошуємо до співпраці усіх небайдужих».

                                                                         Спілкувався Михайло Заліско

     Координати ГО «Чисте повітря, чисте довкілля– запорука здоров`я нації» 
вул. Трильовського, 31/10
м. Львів, 79049

                     Тел.:+038(095)576-16-55

Немає коментарів:

Дописати коментар